Stichting Bewust Nederland voor:Een bestaan vanuit vrijheidLiefde en welzijn voor mens en dierEenheid

BEWUST NEDERLAND

Rechtszaak tegen de mondkapjes

Persbericht

Kosten overzicht

Financieel overzicht 11-1-2021 t/m 22-03-2022

Categorie Subtotaal

€ 850,- Oprichten Stichting

Juridisch:

€ 11.121,30 Juridisch Honorarium mr. J.H. Fellinger over de periode 16 april 2021 tot en met

11 mei 2021 wegens werkzaamheden inzake opgemeld dossier.

€ 13.078,70 Voorbereiding zitting, mei en juni

€ 212,92 Deurwaarderskosten Groot en Evers

€ 7.082,40 Juridisch

€ 667,00 Griffiekosten

€ 772,- griffierecht

€250,- Honorarium correspondentie

€250,- Honorarium mr. J.H. Fellinger over de periode 16 augustus 2021 tot en met 23 augustus 2021

wegens werkzaamheden inzake opgemeld dossier.

€257,- Honorarium mr. J.H. Fellinger over de periode 2 september 2021 tot en met 7 september 2021

wegens werkzaamheden inzake opgemeld dossier.

€1.589,78 kosten advocaten t/m 28 okt, bestuderen stukken, correspondentie

€ 8.817,86 kosten november incl Hoger Beroep

€ 820,69 Deurwaarder, griffierecht

€ 1.246,05 Kosten december

€ 448,91 Kosten januari

€ 8.222,53 Kosten februari, voorbereiden stukken zitting

Totaal kosten: €56.623,53
Totaal baten: € 48.671,-

Go Fund Me donaties, op 22-3-2022: €48.551

+ contant €120,-= € 48.671-

Contant/directe overboeking:

€25, €25, €30, €40 = €120,-

Kosten onderbouwing:

2 Advocaten kort geding 20.000 ex BTW, kosten opzetten stichting excl. kosten Hoger Beroep weer ca 10.000. Wij verdienen hier niets aan!

Rekeningen zijn aanwezig.

Het uurtarief van onze advocaten ligt tussen de € 200, – en € 400, – excl. btw in. De uren die benodigd zijn voor het gehele traject (o.a. het opstellen dagvaarding, pleidooien, informatie vergaren, opstellen producties)

UPDATE: Verzoek tot het onder ede horen van Van Dissel is afgewezen!

Bericht van mijn advocaat:
“In de eerste plaats omdat volgens de rechtbank een vordering tot schadevergoeding op hetzelfde feitencomplex berust als de aanhangige collectieve actie tot buitenwerkingstelling van de mondkapjesplicht. Hier is nog het een en ander op af te dingen. De collectieve actie die aanhangig is, kent een dergelijke vordering niet, en voorzienbaar zal zijn dat vanaf 23 maart 2022 die actie zal sneuvelen omdat er geen belang meer is. De mondkapjesplicht die buiten werking moet worden gesteld, is dan buitenwerking. Terwijl een mogelijke vordering tot schadevergoeding alsnog kan worden ingesteld door de stichting.
In de tweede plaats oordeelt de rechter in ons nadeel omdat het gebruik van de getuigenverklaringen voor toekomstige mondkapjesplicht gezien de het verloop van de zaken onzeker is. Lees: wellicht komt de mondkapjesplicht niet meer terug nadat zij op 23 maart 2022 geheel is afgeschaft. Deze feitelijke omstandigheid was ter zitting nog niet bekend, maar feitelijk klopt zij wel. Het maakt ook dat wanneer de mondkapjesplicht in het najaar ineens weer ten tonele gevoerd wordt, een dergelijk verzoek wel weer uit de mottenballen kan worden gehaald.
Wel denk ik dat dit verzoek mogelijk invloed heeft gehad op het beleid. Ik ga er van uit dat de Staat echt geen belang had bij het horen van Jaap van Dissel, die al onder vuur is komen te liggen door de voorlichting in het begin van de pandemie. Die dreiging dat Van Dissel zou worden gehoord was af te wenden door per 23 maart a.s. de mondkapjesplicht uit ons openbare leven te bannen. En zo is ook geschied. In die zin is de strijd van de stichting sowieso zinvol geweest.”
Daarbij komt dat we 2 dagen te laat waren met indienen van het verzoek, zie beschikking 4.7 Ik zal proberen het hier te plaatsen!
Dus totdat er geen verplichting is, heeft procederen even geen zin, we gaan nu verder nadenken over evt. volgende stappen.

UPDATE: Op 7 april krijgen wij de uitspraak ter goedkeuring voor het onder ede horen!

UPDATE: Binnen enkele weken zullen wij Dhr. J van Dissel van het OMT en Mw dr. Ir Carla Peeters onder ede verhoren!

UPDATE: 12 november Hoger Beroep! Uitspraak volgt op 14 dec!

UPDATE: Uitspraak 17 juni: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Mondkapjesplicht-wordt-niet-per-direct-opgeheven.aspx

UPDATE: 12-6-2021. De rechtszaak is goed gegaan! De uitspraak komt op 17 juni om 16:00!

UPDATE: 29-5-2021, We hebben een datum!!! 10 juni zal de rechtszaak plaats vinden! We werken aan een live stream! Hou deze pagina in de gaten of onze fb site Bewust Nederland

UPDATE: 22-5-2021, We wachten nog steeds op een datum! Maar binnen nu en 6 weken gaat het gebeuren! De agenda’s zijn naast elkaar gelegd en er hoeft alleen maar een datum te worden geprikt.

UPDATE: 23-4-2021, Op dit moment wachten we op een datum! Omdat we er vanuit gaan dat er een Hoger Beroep gaat komen hebben we het tot doel gestelde bedrag iets verhoogd! Snel meer info!

UPDATE: 21-4-2021, Deze week gaan we opstarten!! We hopen zsm een datum te krijgen!

In januari 2021 zijn we begonnen met een crowdfunding voor een rechtszaak tegen de mondkapjes! Hiervoor hebben we een advocaat ingeschakeld, Dhr. mr. J. Fellinger van Fruytier Lawyers in Business. Uit o.a. wetenschappelijke onderzoeken van de TU Delft en in Duitsland blijkt dat mondkapjes niet werken. Het draagt dus bij aan schijnveiligheid. Tevens wordt er gezegd door het ministerie dat ze voor gedragsbeïnvloeding worden gedragen en zelfs hiervoor is geen wetenschappelijk bewijs. Hieronder volgen een aantal wetenschappelijke onderzoeken, uitspraken en overige informatie omtrent de mondkapjes. Mocht u ook belangrijke informatie hebben over de mondkapjes, dan ontvangen wij deze graag! Graag wil ik hierbij onze 3000 donateurs nogmaals heel erg bedanken!! Zonder jullie is dit niet mogelijk!!

Voor ouders hierbij een link naar een website waar je een formulier kunt downloaden voor de schoolleiding waarin je ze verantwoordelijk stelt voor de gevolgen van het dragen van een mondkapje door kinderen. https://www.transitieweb.nl/corona/wat-kun-je-doen-als-de-schoolleiding-wil-dat-jouw-kind-een-mondkapje-draagt/?fbclid=IwAR3WWlm4DGtBMHh-ye9x6BC2n2zo1kMgmih6Y1d4gqa1kskTHjrHxcy3yH0

Overige informatie:

Microplastics found in lungs of living people for first time, and deeper than expected:

https://www.weforum.org/agenda/2022/04/microplastics-lungs-living-people?utm_source=facebook&utm_medium=social_scheduler&utm_term=Global%20Health&utm_content=11%2F04%2F2022%2018%3A30&fbclid=IwAR38oXa0Xf_miG4verR0JfCnLelWxpuVsiMPS3WT5yXoBeahmwFeLOJh-wA

https://childrenshealthdefense.org/child-health-topics/health-freedom/its-time-to-follow-the-science-masks/?fbclid=IwAR2A1f-iGwW7p25gZgWSXer0-8zZ5dtpTvDbRsII8krPbLg1BoFkvTS3XOM

https://www.rivm.nl/documenten/gedragswetenschappelijke-literatuur-over-mondkapjes

“1. Leidt het gebruik van mondkapjes tot risicocompenserend gedrag? Conclusie: Er is geen robuust bewijs gevonden dat risicocompenserend gedrag (minder afstand houden, geen drukte vermijden, of minder vaak de handen wassen) wel of niet optreedt bij het gebruik van mondkapjes.”

Algemene conclusie: Er is in de wetenschappelijke literatuur geen eenduidige indicatie gevonden dat risicocompensatie optreedt bij mondkapjesgebruik.

Conclusie: Er is geen robuust bewijs gevonden die de hypothese van risicocompensatie bij mondkapjesgebruik ondersteunt. De beschikbare studies bij mondkapjes suggereren mogelijk een klein positief verband tussen vrijwillig mondkapjesgebruik, afstand houden en/of handen wassen. Hierbij dient echter gezegd te worden dat er een zeer beperkt aantal onderzoeken zijn, veelal pre-prints zonder peer review, en dat er wegens de opzet van de onderzoeken geen causale conclusies (oorzaak-gevolg) getrokken kunnen worden. Bij de beschreven studies zijn er alternatieve verklaringen denkbaar voor de gevonden relaties.

https://www.youtube.com/watch?v=49V9lMgkqRU

https://www.youtube.com/watch?v=JHqPRBr-bME

https://www.youtube.com/watch?v=MUyP3ksEAc8&feature=emb_logo

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7357397/

https://www.globalresearch.ca/masking-microns/5743914

https://www.aerztefueraufklaerung.de/masken/

https://www.theepochtimes.com/oklahoma-legislature-passes-bill-banning-mask-mandate-and-covid-19-vaccine-requirements-in-schools_3833272.html?fbclid=IwAR1lC3KJUxCQ2A9N-hmfri0kJiFNLgUz3wDtWx8pJM7qSRUtD-3djVvnvNU

https://nos.nl/artikel/2342362-deskundigen-verplicht-dragen-mondkapje-is-wettelijk-niet-mogelijk.html?fbclid=IwAR0Y_V7-sgbTOI2j1VEe8Xxk5XcnHEPbRSHVhQKuOq6PCQX-S8BQo48bwZk

https://www.theepochtimes.com/mask-mandates-for-children-mostly-harmful-professor-of-medicine_3785980.html

https://www.globalresearch.ca/do-face-masks-work-8-peer-reviewed-studies/5723124

Tedros op WHO virtual press conf. : https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/transcripts/who-audio-emergencies-coronavirus-press-conference-full-05jun2020.pdf?sfvrsn=858dc773_2

https://drive.google.com/file/d/1A_VDK9aHV1cS1XTepwsXFw-fmuvZkOGP/view

https://www.hpdetijd.nl/2020-11-17/weg-met-de-verplichte-mondkapjes/?share_code=yEshBvUjobSv&fbclid=IwAR07JS1OPGq6lMo7rVZImgUWXFNCFTD6wUnU7XHtz259IeW8yHe63b_QTqU

https://www.standaard.be/cnt/dmf20210331_94032383?fbclid=IwAR1UkzPe1e0r4w7oJgMyNPidwymtXGSqlZUzPMZXwo94rrnE8ACCnzlwB60

https://www.primarydoctor.org/masks-not-effect

https://www.mdpi.com/1660-4601/18/8/4344

https://ademvrij.nu/weer-waarschuwen-wetenschappers-mondkapjes-zijn-slecht-voor-jou-maar-ook-voor-je-medemens?fbclid=IwAR22mjpz4JOU50spqRgAsGj51FBjGv7qIBpLXu8ycNTHKJf3GEDzCYtIzPk

https://www.ademvrij.nu/statistische-analyse-van-deens-onderzoek-laat-zien-dat-mondkapjes-niet-werken?fbclid=IwAR25XECFE6YdG6E-_lPHCTfmptflpDaSGWwQ2gY2YKr7eMvsoEDFQpSi6DA

https://www.nationalreview.com/news/fauci-admits-post-vaccination-masking-was-about-signals-weeks-after-insisting-otherwise/

https://www.theblaze.com/op-ed/horowitz-comprehensive-analysis-of-50-states-shows-greater-spread-with-mask-mandates?fbclid=IwAR3VNTbiSO6D0n8bt5UuRBHG11zaNLVXp3ZHIj8rteCOKArO3v1win20NjE

https://www.kareldonk.com/muilkorf/?fbclid=IwAR2DYc9Jb6UdB0jWr81eU9s9JNJLmVZwFaJeDNqDEo_nEly-dydi0B1fuGc

https://2020news.de/en/house-warrant-executed-on-weimar-judge-for-political-reasons/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7680614/#b0130

Ook toont academisch onderzoek de schadelijkheid aan van het dragen van mondkapjes

https://www.fvd.nl/amerika-bewijst-mondkapjesplicht-totaal-zinloos?fbclid=IwAR3gg_PN0N44ryuTBrcHF5arXNi9eMsLlU5eKQFMRGWX3vcn6nD49zMrebg

https://tlcsenate.granicus.com/MediaPlayer.php?clip_id=15926

De Technische Universiteit München heeft in 2005 een studie gepubliceerd met de titel: Rückatmung von Kohlendioxid bei Verwendung von Operationsmasken als hygienischer Mundschutz an medizinischem Fachpersonal (zie pdf). https://mediatum.ub.tum.de/602557

Samenvatting
“The study examined if surgical staff is rebreathing carbondioxide by wearing surgical masks caused by the masks impermeability for carbondioxide. Therefore the transcutaneous partial pressure, the breathing frequency, the heart rate and the oxygen saturation was measured without wearing a mask and during 35 minutes after putting on a surgical of two different types. The transcutaneous partial pressure of carbon dioxide was significantly increased at each individual and both masks (5,60mmHg, STEV 2,38) the breathing frequency, the heart rate and the oxygen saturation were unchanged. The staff members comfortably sat in a chair during the tests. To prevent hypercapnia, the permeability of surgical masks for carbon dioxide should be increased and the unnecessary use of surgical masks should de avoided.”

Honderden Belgische huisartsen schrijven in hun open brief aan de overheid en media over mondmaskers het volgende:

“Mondmaskers bij gezonde personen zijn ineffectief tegen verspreiding van virale infecties. Het dragen van een mondmasker is niet zonder bijwerkingen. Er treedt vrij snel een zuurstoftekort op (hoofdpijn, misselijk, vermoeidheid, concentratie daalt), een effect vergelijkbaar met hoogteziekte.

Dagelijks zien we nu patiënten die klagen van hoofdpijnen, sinusproblemen, ademhalingsproblemen en hyperventilatie t.g.v. het dragen van mondmaskers. Bovendien leidt de opgehoopte CO2 tot een toxische verzuring van het organisme die onze immuniteit aantast. Sommige experts waarschuwen zelfs voor een verhoogde overdracht van het virus bij onkundig gebruik.

Onze Arbeidswetgeving (Codex 6) spreekt over een CO2 gehalte (verluchting in arbeidsplaatsen) van 900ppm, maximaal 1200 ppm in speciale omstandigheden. Deze toxische grens wordt na 1 minuut dragen van een masker ruim overschreden tot waarden die het drie tot viervoudige van deze maximumwaarden zijn. Wie een masker draagt bevindt zich dus in een extreem slecht verlucht lokaal!”

Bron: https://docs4opendebate.be/open-brief

Geen vermindering van overdracht bij gebruik gezichtsmasker

“In een recente studie werden 10 RCT’s [randomized controlled trials] geïdentificeerd die de effectiviteit bestudeerden van gezichtsmaskers op het verminderen van de infecties van het influenzavirus in de gemeenschap van 1946-2018. De studie maakte geen onderscheid naar het type masker, maar wel naar het soort masker in combinatie met handhygiëne. De auteurs concludeerden dat er geen significante vermindering was van de overdracht van de griep met het gebruik van gezichtsmaskers.

Bron: Xiao J et al. 2020 Nonpharmaceutical Measures for Pandemic Influenza in Nonhealthcare Settings—Personal Protective and Environmental Measures. Emerg. Infect. Dis. 26, 967–975.

“Studies hebben aangetoond dat hypoxie [onvoldoende zuurstofinname, die het gevolg kan zijn van het dragen van gezichtsmaskers] de werking van de belangrijkste immuuncellen die virale infecties bestrijden, de CD4+ T-lymfocyten, kan afremmen. Waardoor je dus vatbaarder wordt voor infecties en de gevolgen van de infectie veel ernstiger zijn.”

Bron: https://www.technocracy.news/blaylock-face-masks-pose-serious-risks-to-the-healthy/

Schade aan longen door inademen toxische stoffen

“Of het nu design mondkapjes zijn of zelfgemaakte mondkapjes van ongekeurde stoffen, het vraagt alertheid voor mogelijke nadelige consequenties op de gezondheid. Toxische stoffen van kleurstoffen of bleekmiddelen en/of stofdeeltjes uit de stoffen die gebruikt worden voor de mondkapjes kunnen in het microklimaat ophogen en zo in de longen terecht komen. Eventuele schade aan longepitheel cellen, de eerste barrière om infecties te voorkomen, kunnen het lichaam ontvankelijker maken voor bacteriële en virale infecties.”

Bron HP De Tijd: https://www.hpdetijd.nl/2020-06-19/veel-mensen-die-mondkapjes-dragen-ervaren-een-negatief-effect-op-de-gezondheid/?fbclid=IwAR30_oIgOlC–RC4bfoAXCIsrTzhQsKvs8Bkq3Zmak-SgEegO9hKhRLjArM

Meer dan 90% van aerosolen gaat door masker heen ruimte in

“Er zijn steeds meer aanwijzingen dat het SARS-2 coronavirus, in ieder geval binnenshuis, niet alleen door druppels maar ook door kleinere aërosols wordt overgedragen. Door hun grote poriëngrootte en slechte pasvorm kunnen gezichtsmaskers echter geen aërosolen uitfilteren. Meer dan 90% van de aërosolen dringen door of omzeilen het masker en vullen binnen enkele minuten een middelgrote ruimte.”

Bron: https://swprs.org/face-masks-evidence/

Bij dragers van maskers hogere toename van besmettingen dan bij niet dragers

“Gegevens die zijn verkregen in een Open Records-verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieu in Kansas tonen aan dat KDHE [departement van gezondheid van de staat Kansas] niet ‘alleen’ gegevens heeft gemanipuleerd om een mandaat voor een masker te rechtvaardigen; ze hebben ook gegevens verborgen waaruit blijkt dat provincies met een mandaat voor een masker een grote toename van het aantal gevallen hebben gehad alvorens het mandaat in te trekken.

Bron: https://sentinelksmo.org/more-deception-kdhe-hid-data-to-justify-mask-mandate/

“Tijdens de beruchte grieppandemie van 1918 was het gebruik van stoffen gezichtsmaskers onder de algemene bevolking wijdverspreid en op sommige plaatsen verplicht, maar ze maakten geen verschil. De door miljoenen gedragen maskers waren nutteloos en konden de griep niet voorkomen.”

Bron: https://www.washingtonpost.com/history/2020/04/02/everyone-wore-masks-during-1918-flu-pandemic-they-were-useless/

Neuroloog waarschuwt tegen mondkapjes. Brein raakt blijvend beschadigd.

De Duitse neuroloog Margareta Griesz-Brisson waarschuwt voor de ernstige gevolgen bij het gebruik van mondkapjes, met name bij kinderen. De coronamaatregelen zijn in haar ogen wreed en onmenselijk, schrijft de krant Epoch Times. Griesz-Brisson plaatste een video over mondkapjes op YouTube, maar die werd al snel verwijderd. Het filmpje was op dat moment meer dan 160.000 keer bekeken en 19.000 keer gedeeld. De video is hier nog te bekijken op de website van de Epoch Times. Ze zegt daarin het volgende:

“De acute symptomen van zuurstoftekort zijn hoofdpijn, sufheid, duizeligheid, concentratiestoornissen en vertraagde reactietijd, zodat beperking optreden van de cognitieve functionaliteit. Bij chronisch zuurstoftekort (door het lang dragen van een masker) zullen deze symptomen echter verdwijnen als je eraan went. Maar je efficiëntie blijft aangetast en het zuurstoftekort in je he hersenen blijft toenemen. We weten dat neuro-degeneratieve ziekte jaren tot decennia vooruit gaan, dus als je je telefoonnummer vandaag bent vergeten, kan dat goed veroorzaakt zijn door een storing in je hersenen die 20 of 30 jaar geleden is begonnen. Als je denkt dat je gewend bent geraakt aan jouw masker en jouw eigen uitgeademde lucht, zullen de degeneratieve processen op een of andere manier doorgaan, versterkt door het gebrek aan zuurstof. Het tweede probleem van de hersenen is dat de zenuwcellen zich niet of nauwelijks delen. Dus als de overheid ons genereus toestaat om binnen een paar maanden weer zuurstof in te ademen, zullen de verloren zenuwcellen niet door celdeling worden teruggewonnen. Weg is WEG. Het virus heeft een grootte van ongeveer 0,08 micrometer, de poriën van gewone maskers hebben een grootte van 80 tot 500 micrometer. De poriën worden nog groter met elke extra wasbeurt. Een masker beschermt je NIET tegen een virus. Dit is vooral belangrijk voor angstige menen die werkelijk geloven dat ze zich met dit masker tegen het virus kunnen beschermen. Ik draag geen masker, ik heb mijn hersenen nodig om na te denken. Ik wil min patiënten met een helder hoof en een heldere geest tegemoet treden. Niet onder kooldioxide-anesthesie. Als neuroloog moet ik expliciet zeggen dat elke persoon die dat wenst recht heeft op medische vrijstelling van het masker – er is geen ongegronde vals of conformiteitscertificaat. Zuurstoftekort is schadelijk voor elk brein. Geen verschil in curve besmetting tussen landen die wel mondkapjes dragen en landen die dat niet doen. Landen om ons heen die al maanden mondmaskers zijn gaan dragen, zoals UK, België en Frankrijk) i.v.m. met landen die geen mondmaskers hebben gedragen (Nederland en Zweden).

De curve loopt overal gelijk! Dat zegt genoeg!

Bron: https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer?country=GBR~NLD~BEL~FRA~SWE&region=World&casesMetric=true&interval=smoothed&hideControls=true&perCapita=true&smoothing=7&pickerMetric=location&pickerSort=asc

Resultaat van 14 gerandomiseerde, gecontroleerde studies

“Hier bekijken we het bewijs op basis van de effectiviteit van niet-farmaceutische persoonlijke beschermingsmaatregelen en omgevingshygiënemaatregelen buiten de gezondheidsinstanties en bespreken we de mogelijke opname ervan in pandemie-plannen. Hoewel mechanistische studies het potentiële effect van handhygiëne of gezichtsmaskers ondersteunen, is uit 14 gerandomiseerde, gecontroleerde studies van deze maatregelen niet gebleken dat ze een substantieel effect hebben op de overdracht van de door het laboratorium bevestigde griep. We hebben ook beperkt bewijs gevonden voor de effectiviteit van een betere hygiëne en een betere reiniging van de omgeving.”

Bron: https://www.researchgate.net/publication/341080333_Nonpharmaceutical_Measures_for_Pandemic_Influenza_in_Nonhealthcare_Settings-Personal_Protective_and_Environmental_Measure

Mondmaskers worden niet hygiënisch gemaakt of steriel verpakt

Bekijk deze video om te zien hoe dat “veilige” mondmasker voor jou gemaakt wordt in een zeer onhygiënische omgeving door mensen die zelf geen mondmasker dragen. Who is kidding who?

Bron: https://youtu.be/xD98VpELhmA

Overige informatie

https://www.youtube.com/watch?v=Q_ZNintz4_Q&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3za5ZTowUZlY4nKxl6ixt2imy8GOfifx5vUePgkHF2kXCg6MWMnyj51Xw

https://www.youtube.com/watch?v=Z5Vl_suUHeA

https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(20)32450-4/fulltext

https://www.armstrongeconomics.com/international-news/disease/no-scientific-evidence-that-masks-do-anything-sweden-banning-masks/?fbclid=IwAR257b09vg1myxLFTcb9P3PhmSbZaL__K3jek9_2SChJ7Gg5ni9HMYDVSKI&__cf_chl_jschl_tk__=dcdee8a6f9e9d74424dfe62c1076b0c760ed42db-1613725791-0-AcrQAZmxNC8FyuImxFdQVeTxDLixGmwg6V0rTSk4w8L0V3OlGhrYXSuc4ML7z0kK5xcDiPVcST3KuwSLk3EWgaeQKZmoClYW7res_6nR3FkDFen42ggyY7jpOLjtYK6kSsIIkbUrwpnZd-nT9OH-7ZzC-B7QVZofN99ILbduwgqrmDi28uT_Q69PtRkj6R8fw-h6oUA0H_df2e4np88AR1INXe4Qb1IdfNeqZLl2RmbIFF55ci1F_7qOp-tm8cbPXN6Zw665nM9MHSaMj6FAlPyTZeYRnG9VFYqaw_SgBfzCnnNsPsP20jZZFHCLELIic9ZXAv5rYtdGcjP1RiMouo7WuzU-y9b8nGUlSZqUI6jEUlqZ8SNbajIlb0Y7PwhjJjYun1DazaqauMJQQK0phoHSVHbyBtFmUZF8rCnvgrI0SSCsxzpjz3eJZ8u4EL1s2HPCxeVRqBkPrX5ug2eTjMkZyZU0obAXiqpe2N64Td-p_AQZHr-xtw96Mtsngk2N5RPFovIFK8B0LniwxRFCgTfxKvk7DoEyx34CNtt36V00RfHU7AqOZd-IdfXNZjOnS0PIZ4yvXHCcsu6lwCD5s2A

Masks are neither effective nor safe | primarydoctor vertaling aanwezig

https://www.ad.nl/gezond/droge-keel-verstopte-porien-en-sneller-ademen-dit-gebeurt-er-achter-je-mondkapje~a14e0101/?fbclid=IwAR2Dq5zZU3BPtdiXJvlFXJYcE7ee79u7Bue9lOTM1zZcBXScIgF5okKSjuc

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817?fbclid=IwAR2G_b6D34V2dCe_EWNzvBzVndVwEM9ydzr9NUMps69l-vScKUxbunyydkc&

https://www.facebook.com/kim.grashoff.3/videos/10225404619806978/

https://www.sott.net/article/438827-A-classic-fallacious-argument-If-masks-dont-work-then-why-do-surgeons-wear-them?fbclid=IwAR3jAXJY9rlDB2TTW2VHHw0nLa_-SD4bsdEQJ-tp171ouzNBVtyGqZUAduc

https://www.nordkurier.de/politik-und-wirtschaft/koennte-eu-recht-den-corona-lockdown-sprengen-0641971201.html?fbclid=IwAR03cPl8igXTsU0ZNwiLrktRhO_3DwLPj7KsOofEXnw-n28z9MCxXX8fh_c

https://niburu.co/binnenland/15377-overheid-geeft-toe-dat-mondkapje-een-psyop-is

https://www.youtube.com/watch?v=TzZhBGsjfZc

https://www.jpost.com/health-science/covid-19-does-wearing-masks-affect-pregnant-women-study-says-it-might-666620?fbclid=IwAR1wld5al34lCVzmYxQCpE9dhlvTX0ulF5-fvhkv1kNnZ1emfpPOgCqw3GY

https://www.brighteon.com/embed/621322af-6fc5-4f33-841a-8a272452e930

De Spaanse griep was niet de oorzaak van het hoge aantal sterftegevallen na WO I.

Wat wel? Bacterial Pneumonia oftewel bacteriële longontsteking, en hoe verspreid dat zich?

MONDKAPJES!

Bacteriële longontsteking is een ontsteking van de longen als gevolg van een bacteriële infectie. Verschillende soorten bacteriën kunnen longontsteking veroorzaken. Dit type longontsteking kan voorkomen in beide longen, één long of één sectie van een long. Pneumokokkenziekte, veroorzaakt door Streptococcus pneumoniae, is een belangrijke oorzaak van bacteriële longontsteking

Dr. Fauci weet dit want hij schreef hierover in 2008!

En de regering in NL óf B zou dit met al hun kundigheid niet weten?

Zie onderstaande links!

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2599911/

annavonreitz.com/omg.pdfncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2599911

https://www.youtube.com/watch?v=Z0v6CBDLL2w&t=1s&fbclid=IwAR0-0br1Mq3RjejduRwXrEkItZmQqSLdF4wXHu7n3VWcgl6ueb524dOZ0Ks

https://rumble.com/vd7ghz-persoonlijk-video-boodschap-aan-mark-rutte-het-kabinet-en-het-parlement.html?fbclid=IwAR2csEGce-1QOjAsNLMh86HbQ2hjM40–1pzKwamyf9m4c3WdDKaTQABKi8

https://www.hangthecensors.com/487476.html?fbclid=IwAR3jaJqrhiTfs0rskj2f0Xa5hU-fPLt6bYzk-ifXsJWfWCGj1kUFeMcPraY

De maskerplicht vervult de misdaad van dwang en is verboden in Zwitserland en in Duitsland & Oostenrijk.

In Zwitserland is het initiatief ′′ Ja tegen het verbod op dekking nog gaande “. De federale raad wijst dit initiatief af. Hij merkt echter op in zijn tegenvoorstel: ′′ Wie een andere persoon dwingt zijn gezicht te bedekken, kan volgens de huidige wet gestraft worden op basis van de dwangstatus van artikel 181 van de StGB.” (Zie punt 2.3.1.1 van de wet)https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2019/2913.pdf

Ook op de website van de federale raad staat: ′′ Iemand dwingen om zijn gezicht te bedekken valt binnen het kader van het strafwetboek (dwang, art. 181 StGB) vandaag al strafbaar.”

https://www.admin.ch/…/medienmitteilungen.msg-id-74352…

Juridische situatie in Duitsland:

Strafgesetzbuch 240

(1) Iedereen die onrechtmatig een mens nodig heeft met geweld of met dreiging van een gevoelig kwaad om te handelen, tolerantie of verzuim wordt gestraft met gevangenisstraf tot drie jaar of boete.

(2) De overtreding is onwettig als het gebruik van geweld of de dreiging van kwaad voor het beoogde doel als verwerpelijk wordt beschouwd.

https://dejure.org/gesetze/StGB/240.html

Het doel van maskerplicht is duidelijk om als verwerpelijk te worden beschouwd, omdat het dragen van het masker schadelijk is voor de gezondheid en het voordeel van de maskers in de strijd tegen virussen niet bewezen is.

Getuigenis van een chirurg ( Dr. Meehan )

“ Een antwoord op de mensen die het klassieke misleidende argument gebruiken: “Wel, als maskers niet werken, waarom dragen chirurgen ze dan?”

Ik ben een chirurg die meer dan 10.000 chirurgische ingrepen heeft uitgevoerd met een chirurgisch masker op. Ik weet hoe ik de medische literatuur moet lezen, hoe ik goede wetenschap van slechte kan onderscheiden en feit van fictie. Geloof me, de medische literatuur staat vol van slechte fictie, vermomd als medische wetenschap. Het is heel gemakkelijk om misleid te worden door slechte wetenschap. Sinds het begin van de pandemie heb ik honderden onderzoeken gelezen over de wetenschap van medische maskers. Op basis van een uitgebreide beoordeling en analyse is er voor mij geen enkele twijfel dat gezonde mensen geen chirurgische of stoffen maskers zouden mogen dragen, noch zouden we mogen aanbevelen dat de hele bevolking mondmaskers draagt. Die aanbeveling wordt niet ondersteund door wetenschappelijk bewijs van het hoogste niveau. Laat dit eerst duidelijk zijn: het uitgangspunt dat chirurgen die maskers dragen dient als bewijs dat ‘maskers moeten werken om virale overdracht te voorkomen’ is een logische misvatting die ik zou classificeren als een argument van valse gelijkwaardigheid of het vergelijken van ‘appels met peren’.

Hoewel chirurgen maskers dragen om te voorkomen dat hun ademhalingsdruppels het chirurgische veld en de blootliggende interne weefsels van onze chirurgische patiënten besmetten, eindigt daar de analogie. Het is duidelijk dat chirurgen geen “social distancing” kunnen houden van hun chirurgische patiënten (tenzij we robotchirurgische apparaten gebruiken, waarbij ik zeker geen masker zou dragen). De CoVID-19 pandemie gaat over virale overdracht. Chirurgische maskers en stoffen maskers doen niets om virale overdracht te voorkomen. We moeten ons ondertussen allemaal realiseren dat nooit is aangetoond dat gezichtsmaskers virale transmissie voorkomen of ertegen beschermen. Dat is precies waarom ze nooit zijn aanbevolen voor gebruik tijdens de uitbraak van de seizoensgriep, epidemieën of eerdere pandemieën. Het feit dat de wetenschappelijke literatuur het dragen van medische maskers voor influenza en alle andere virussen niet ondersteunt, is ook de reden waarom Fauci, de Amerikaanse Surgeon General, de CDC, de WHO en vrijwel elke deskundige ter wereld op het gebied van besmettelijke ziektes hebben gesteld dat het dragen van maskers de transmissie van SARS CoV-2 niet zal voorkomen. Hoewel de ”autoriteiten” van volksgezondheid draaiden en keerden en hun aanbevelingen later wijzigden, veranderde de wetenschap niet en verscheen er ook geen nieuwe wetenschap die het dragen van maskers in het openbaar ondersteunde. Als een chirurg ziek is, vooral met een virale infectie, zal hij geen operaties uitvoeren omdat hij weet dat het virus NIET zal worden tegengehouden door zijn chirurgische masker.

Een ander gebied van “valse gelijkwaardigheid” heeft te maken met de omgeving waarin de maskers worden gedragen. https://onderzoekvaccins.nl/mondkapjes-en-hypercapnie/?fbclid=IwAR0Kbpx-McQUzS57-36UytIpz2ve7zcaAnnAlM2VHJpx69glLD2ZuaC8Fpc

De omgevingen waarin chirurgen maskers dragen minimaliseren de nadelige effecten van chirurgische maskers op hun dragers. In tegenstelling tot het publiek dat maskers in de gemeenschap draagt, werkt de chirurg in steriele chirurgische ruimtes die zijn uitgerust met zware luchtverversingssystemen die een positieve druk handhaven, de lucht in de ruimte op een zeer hoog niveau verversen en filteren en het zuurstofgehalte van de kamerlucht verhogen. Deze omstandigheden beperken de negatieve effecten van maskers op de chirurg en het operatiekamerpersoneel. En ondanks deze extreme klimaatbeheersingscondities tonen klinische studies toch nog de negatieve effecten (verlaging van de arteriële zuurstof en opnieuw inademen van CO2) van chirurgische maskers op de fysiologie en prestaties van de chirurg aan. Chirurgen en operatiekamerpersoneel zijn goed opgeleid, ervaren en nauwkeurig in het handhaven van steriliteit. We dragen alleen verse steriele maskers. We zetten het masker op, op een steriele manier. We dragen het masker maar een korte tijd en vervangen het bij de eerste tekenen van overmatige vochtophoping waarvan we weten dat het de effectiviteit van het masker verlaagt en de negatieve effecten ervan vergroot. Chirurgen zullen chirurgische maskers NOOIT hergebruiken en dragen ook nooit stoffen maskers. Het publiek wordt opgelegd om maskers te dragen waarvan ze de training in de juiste technieken niet kregen. Dientengevolge behandelen ze ze verkeerd, raken ze ze vaak aan en hergebruiken ze de maskers voortdurend op een manier die besmetting verhoogt en de kans op overdracht van ziekten eerder vergroot dan omgekeerd. Ga gewoon naar mensen kijken in de kruidenierswinkel of de supermarkt en vertel me wat je denkt over de effectiviteit van maskers in de gemeenschap. Als u enkel de zwakke retrospectieve observationele studies en verwarde ‘gezondheidsautoriteiten’ gelooft die tegen u liegen over de voordelen van medische maskers en die de risico’s ervan volledig negeren, moet u in ieder geval de onlogische antiwetenschappelijke aanbeveling afwijzen om slechts 2 van de 3 toegangspoorten voor virale ziekten te blokkeren. Maskers bedekken alleen de mond en neus. Ze beschermen de ogen niet.”

https://www.dlmplus.nl/2020/10/02/neuroloog-waarschuwt-voor-hersenbeschadiging-door-mondkapje/

https://www.facebook.com/david.holkenborg.7/videos/176954897297912/

https://www.youtube.com/watch?v=5wBlTd0uJEs

https://www.anbb.nl/kwesties/36/q14-mondkapjes-zijn-gevaarlijk-zinloos-en-een-staatsexperiment?fbclid=IwAR1rmD9b1lVA-znbgt8PRNNFP19cvUC9MNKwCRtQyRHFiZFoxey0r5FbI0s

https://www.ellaster.nl/2020/10/04/dood-duitse-kinderen-in-verband-gebracht-met-mondkapjesplicht/?fbclid=IwAR18P4feYkt1ulVJpqIKakZ3V3KwWU2oDTlO_XhX68JZa5ddYKgTqwD2fvI

https://www.technocracy.news/blaylock-face-masks-pose-serious-risks-to-the-healthy/?fbclid=IwAR3-z8rtiKULi0AV9F_od94wufhIJ25VYD4uyhReFFlrqzeIiNYpPQP0Vuo

https://commonsensetv.nl/verplichte-mondkapjes-bij-wet-niet-mogelijk/

https://www.ademvrij.nu/de-ongemakkelijke-waarheid-over-mondkapjes?fbclid=IwAR2d1dstRTgq5yRhlth2Fh7XJEwKSDg9qyFxenXL6ZI2kzsKBe8XzLJYohc

https://www.at5.nl/artikelen/203520/proef-met-mondkapjes-in-regios-als-gedragsbeinvloeding

https://stichtingvaccinvrij.nl/mondkapjes-worden-ingezet-als-middel-tot-gedragsverandering/

https://www.youtube.com/watch?v=dU4ZWgaUTRM

De beroepsvereniging van Duitse ongevallenverzekeraars waarschuwt dat mondmaskers niet te lang mogen worden gedragen. Een Duitse longarts waarschuwt voor schade door FFP2-maskers. Een Zwitsers onderzoek laat zien dat mondkapjes haarden van gevaarlijke bacteriën zijn.

De Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) heeft een aanbeveling afgegeven waarin zij aanbeveelt de draagduur van mondmaskers te beperken. Zij heeft dit gedaan op verzoek van werkgevers en werknemers die zich tot de DGUV hebben gewend om richtlijnen op te stellen zodat ze zich kunnen verzekeren.

De DGUV stelt in een persbericht: “Wij bevelen voor mondneusmaskers bij middelzware lichamelijke arbeid een draagduur van twee uur aan met een aansluitende pauze van dertig minuten. Tijdens deze pauze dient het neusmondmasker afgedaan te worden. Er wordt geen arbeidspauze bedoeld. Bij lichtere arbeid is ook een verlengde draagduur tot drie uur mogelijk.” https://publikationen.dguv.de/forschung/ifa/allgemeine-informationen/3788/plakat-schutzmasken-wo-liegt-der-unterschied

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8583925/The-land-no-face-masks-Hollands-scientists-say-theres-no-solid-evidence-coverings-work.html

https://www.transitieweb.nl/gezondheid/dr-russell-blaylock-warschuwt-voor-gebruik-van-gezichtsmaskers-door-gezonde-mensen/

https://www.uitgeestonline.nl/item/mondkapje-of-geen-mondkapje-that-s-the-question-3533/

https://www.ademvrij.nu/orde-van-advocaten-kraakt-wetsvoorstel-mondkapjes-geen-medische-noodzaak-geen-juridische-grondslag?fbclid=IwAR29UJHxnDyP7_lZZnwjilaf_RtAWLlT-qWAdUk0BYIw3k-wfjxai1kc9Ac

https://www.hartvannederland.nl/top-nieuws/2020/mondkapjesplicht-effectiviteit/?fbclid=IwAR1Ic2YqUFaxJcXeMIdfggeSFsvXWrReaaflkLhQJe-yLI_O6EDeV2awcZQ

https://www.dvhn.nl/groningen/Hoogleraar-UMCG-over-de-onzin-van-mondkapjes-Tegen-virussen-helpt-het-niet-het-is-een-schijnveiligheid-25290711.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

https://www.heute.at/s/verfassungsgerichtshof-kippt-maskenpflicht-in-schulen-100119395?fbclid=IwAR11h8Wre9fPdCrttV7uZOP8eva3Cky4Ioea7ovZUF8P5lKXOHGpEntJbmQ

https://www.facebook.com/daan.daan.5855594/videos/209910330810887/

https://www.xandernieuws.net/algemeen/zuurstoftekort-door-mondkapjes-studie-constateert-ontstaan-bloedklonters-en-grote-gezondheidsschade/

https://www.infowars.com/posts/do-mask-mandates-work-new-analysis-suggests-they-dont/?fbclid=IwAR2Vtu7PF9miBl2nfnWLcfMZWT_KcGgre9LxOOpNE4d8oFnNGcVaOAgPn10

https://www.youtube.com/watch?v=uleQ1jGezNI

https://www.researchgate.net/publication/341080333_Nonpharmaceutical_Measures_for_Pandemic_Influenza_in_Nonhealthcare_Settings-Personal_Protective_and_Environmental_Measures

https://www.telegraaf.nl/video/1919250792/van-haga-fel-dat-mondkapje-van-jou-is-zinloos?fbclid=IwAR1EefJXqdChb6mZQ0NS9HRLXZiqhxXIWFZqHuwMHa3dDxKdC1UHO3vkHgM

https://onderzoekvaccins.nl/mondkapjes-en-hypercapnie/?fbclid=IwAR0Kbpx-McQUzS57-36UytIpz2ve7zcaAnnAlM2VHJpx69glLD2ZuaC8Fpc

https://gab.com/Evolve_to_Ecology/posts/105702658586711434?fbclid=IwAR23wUxQPZDUh1AC0dmHMywjKDvLkMsexQyokmpMoEN4sEM74qTRvOyUIuo

https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/11/11/schokkend-bacteriele-longontsteking-als-gevolg-van-mondkapjes-neemt-epidemische-vormen-aan/?fbclid=IwAR237Xi-lwI-Z5YBAT1pwttqaBX0rJFjzIU86kN9mXswC36KfP0syL8Neus

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5173081/mondkapjes-wel-niet-discussie-viroloog-burgemeesters?fbclid=IwAR3Nxs_–VK9qQaOJfLmzA-TAes4O89Rac0NO1rwEKocP5ofVz3nOTfkYnA

https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/04/commentary-masks-all-covid-19-not-based-sound-data

Het Hof van Beroep van Boekarest oordeelde in de zaak van een zaak die was aangespannen door een advocaat van Constanta tegen het Department for Emergency Situations (DSU), bij het Court of Appeal van Boekarest, om de verplichting om maskers te dragen in open ruimtes te verduidelijken. Het hof oordeelde dat het artikel over het dragen van een masker in de open ruimte illegaal is.

De advocaat Minodora Ion vroeg de genoemde instelling om de volledige documentatie die de basis vormde voor het uitvaardigen van de laatste twee quarantaine-bevelen van de gemeente Constanța, ter beschikking te stellen van de rechtbank, op straffe van een boete. Volgens de advocaat zal er, als de rechtbank het met hem eens is, een precedent worden geschapen en zullen DSU en andere instellingen de bevolking niet langer kunnen dwingen maskers te dragen in open ruimtes.

“Ik heb een rechtszaak aangespannen tegen het Departement voor Noodsituaties, ik heb vanaf het laatste bevel artikel 4, punt 15 aangevallen, degene die voorziet in de verplichting om in open ruimtes een masker te dragen. We hadden een deadline op 21 december, DSU werd overwogen om alle documentatie in te dienen die ten grondslag ligt aan de voorbereiding van quarantaineorders, respectievelijk de verlenging van de quarantaine in Constanța. De rechtbank beval DSU om de documentatie te bevelen op grond van een gerechtelijke boete. Raed Arafat had een beroep gedaan op enkele juridische teksten, wet 55 van 15 mei 2020, enz., Maar geen van hen vermeldde expliciet de verplichting om een ​​masker te dragen in open ruimtes. Ik heb niets anders uit deze bevelen aangevallen, maar strikt deze bepaling ”, verklaarde advocaat Minodora Ion voor Focus Press.

Om de gevolgen van COVID-19 in het schoolsysteem het hoofd te bieden, heeft een verordening van de federale minister van Onderwijs, Wetenschap en Onderzoek in mei 2020 voor het (resterende) schooljaar 2019/2020 opdracht gegeven om de schoolklassen in twee groepen te verdelen en afwisselend in face-to-face lessen te geven zullen. Bovendien werd bepaald dat alle personen in het schoolgebouw, met uitzondering van lestijden, een mechanische beschermingsinrichting moeten dragen die het mond- en neusgebied bedekt.

Twee schoolgaande kinderen en hun ouders hebben tegen deze bepalingen van de COVID-19 Schoolverordening beroep aangetekend bij het Grondwettelijk Hof (VfGH). Zij voerden aan dat de bestreden bepalingen in strijd waren met het gelijkheidsbeginsel, het recht op privéleven en het recht op onderwijs.

Met de vandaag gepubliceerde bevinding heeft de VfGH verklaard dat de betwiste bepalingen onwettig waren. Ondanks zijn verzoek heeft de federale minister bij het Grondwettelijk Hof geen dossiers over de uitvoering van de verordening ingediend en kon hij dus niet op begrijpelijke wijze uitleggen waarom hij de bestreden maatregelen noodzakelijk achtte. Deze maatregelen zijn dus onrechtmatig opgelegd. De VfGH volgt dus haar belangrijkste beslissingen van 14 juli 2020 (zie hier ). De andere zorgen die in de aanvraag aan de orde waren, hoefden in dit resultaat niet te worden behandeld.

https://www.vfgh.gv.at/medien/Covid_Schulen.php?fbclid=IwAR1tT7lcXjYSt9eMYVewx2QbfilYF4RDourN2FPSS_-buZNAmRRWmNl96j0

IFR https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.13.20101253v1.full.pdf

https://www.sarajevotimes.com/constitutional-court-of-bih-decides-masks-and-movement-restriction-are-human-rights-violation/POLITICS

Constitutional Court of BiH decides Masks and Movement Restriction are Human Rights Violation

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3nGWI6NwC4PWUrRtYFE343LJZa1dnz3KLdtmbJAUXJCouBZnSxVrPGhCI&v=SG8dC7q0HW0&feature=youtu.be

https://mondkapjeseffecten.nl/effecten/?fbclid=IwAR1jvGxe0o58FYcqxiPIPcUvg5pUiE7o9NgHHUTGRdQlGvgXjsTOdH2uJkM

https://groningerkrant.nl/opinie/cijfers-tonen-aan-dat-covid-19-geen-bedreiging-is-voor-de-volksgezondheid/?fbclid=IwAR35KaYMjqImH44_pbvuJ4KCov26iO0WIbYu0OI29SfffRN5FqYciawesfE

https://www.lifesitenews.com/news/asymptomatic-transmission-of-covid-19-didnt-occur-at-all-study-of-10-million-finds?fbclid=IwAR0zcAAs7odd46KPITOcKbLN-sTmPTqa97jcr_JQkxIQTTfY-PbnyzvXNjk

https://www.youtube.com/watch?v=TDCl7qUFCGw&feature=share&fbclid=IwAR1sAI8CsJ_W6cVcuITSihaHOTfOT0YpzOWjeTJ7cPQPgrmkB0OvgPxDxGU

https://www.dagelijksestandaard.nl/2020/12/thierry-baudet-en-freek-jansen-geen-oversterfte-door-corona-angstberichten-regering-en-media-zijn-ongegrond/?fbclid=IwAR23lB2HLea58fIa0gAIoYMU1yK22MWoF_9fSB7TM7HKaNU21emY3U-pyr0

https://www.vrijspreker.nl/wp/2020/12/het-dragen-van-een-mondkapje-is-niet-sociaal-maar-juist-gevaarlijk-voor-jezelf-en-voor-je-medemensen/?fbclid=IwAR0d0hBrWaVvlEoYIMht4j6XnkW0WtQybx5vWzmiljDOQsw2nDF0LMvnIhk

https://www.greenmedinfo.com/blog/mask-harms-kids-68-parents-report-alarming-problems-first-its-kind-study-preprint1?fbclid=IwAR0Fj0KLCFvrRGRySVhDq9da4Pgy6vkrqYNl4FUEKuS18asT_UlbMt1czUk

Door Julie Wiliams, MIJN KLACHT:

Ik werk bij een AH en nu verplicht mijn werkgever mij om een mondkapje te dragen. Ik geef hiervoor geen toestemming. Mijn lichaam is soeverein en dit betekend dat deze verplichting niet is toegestaan volgens de Neurenberg code. Ik zal informatie toevoegen, zodat u uw filiaalhouders beter kunt inlichten, want hier worden strafbare feiten gepleegd. En in alle opzichte willen we dit natuurlijk voorkomen. Als mensen verplicht masker moeten dragen dat is een medische experiment. De verplichte medische experimenten zijn verboden door VN en code van Nürnberg. Artikel 3 luidt “Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen”. Dit is een absoluut recht. Artikel 3 is een uitzonderlijke verdragsclausule, want er zijn geen uitzonderingen of nadere kwalificaties toegestaan en het Hof heeft er in zijn jurisprudentie tot dusver ook nooit op gezinspeeld. Het betekent dat het algemeen belang, de rechten van anderen noch de handelingen van het slachtoffer, hoe gevaarlijk of crimineel die ook zijn, ooit een rechtvaardiging kunnen vormen voor foltering of onmenselijke of vernederende behandeling. Niemand mag worden onderworpen aan medische, wetenschappelijke of andere experimenten zonder vrijwillige toestemming.

Artikel 7 Van het Internationaal verdrag: Niemand mag worden onderworpen aan foltering of aan wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. In het bijzonder mag niemand zonder zijn vrije toestemming worden onderworpen aan medische of wetenschappelijke experimenten. Het constant dragen van een masker is een medisch experiment (als een masker medisch is, is het een medisch experiment, als een masker niet medisch is, is het een wetenschappelijke experiment).

“Er bestaat een misvatting dat het nodig is om een masker te gebruiken voor geïnfecteerde en gezonde mensen. Volgens artsen is dit niet zo : In dit verband is het noodzakelijk om de overwogen beschermingsmiddelen rechtstreeks bij de patiënt te gebruiken. … Omdat binnen het beschermende object (masker) een gunstige atmosfeer (warm en vochtig) wordt gevormd, die de vermenigvuldiging van micro-organismen bevordert, die onder het object van bescherming vallen (masker), groeien ze actief – het gebruik van een masker bij afwezigheid van infectie verhoogt de kans op ziekte. En de laatste: Als de reden voor het vochtgehalte van het product (masker) hoesten, niezen of ademen is, verwijder het dan onmiddellijk.

Een verplichting tot het dragen van mondkapjes is volgens Jan Brouwer, hoogleraar Recht en samenleving aan de Rijksuniversiteit Groningen, in strijd met de Grondwet en daarom niet mogelijk.

Een mondkapje voorschrijven en zeker als dat om niet-medische redenen gebeurt, is volgens de hoogleraar hetzelfde als mensen verplichten een kledingstuk te laten dragen. Dat is volgens Brouwer in strijd met artikel 10 van de Grondwet, het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

hoe kan ik mondkapjesvrij door het leven campagne:

I. Er is geen duidelijkheid over de vraag of mondkapjes beschermen tegen het coronavirus.

Er is wel duidelijkheid over de schade die ze je gezondheid (en je privacy) toebrengen. https://www.hpdetijd.nl/…/alle-ins-en-outs-over-dat…/…

II. II. Er is geen juridische grondslag voor het dwingend opleggen van het dragen van mondkapjes. Uitspraak op woensdag 29 juli 2020 door hoogleraar recht aan de RUG Brouwer in het Dagblad van het Noorden: “Rechtsgeleerde Brouwer: ‘Tot de coronawet er is, mag je mondkapjes niet verplichten’” https://www.rtvnoord.nl/…/Rechtsgeleerde-Brouwer-Tot-de…

III. Uit de eerste twee alinea’s volgt, dat als een bedrijf of overheid jou dwingt; als personen jou dwingen – als “ambtenaar” of als “natuurlijk persoon”; als een mens jou dwingt (…): dan maken ze zich schuldig aan een misdrijf volgens artikel 365 van het Wetboek van Strafrecht (ambtenaar: politieagent, BOA etc.) respectievelijk artikel 284 Sr (ieder ander).

Artikel 365 stelt : De ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

https://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artikel365

Als er geen juridische grondslag is voor het verplicht dragen van een mondkapje, is het dwingen dus “misbruik maken van gezag”.

Hetzelfde gesteld voor niet-ambtenaren in artikel 284 strafrecht:

1.

Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft: 1°. hij die een ander door geweld of enige andere feitelijkheid of door bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid, gericht hetzij tegen die ander hetzij tegen derden, wederrechtelijk dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden;

2°. hij die een ander door bedreiging met smaad of smaadschrift dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden.

2. In het geval onder 2° omschreven wordt het misdrijf niet vervolgd dan op klacht van hem tegen wie het gepleegd is.

In het geval onder 2° omschreven wordt het misdrijf niet vervolgd dan op klacht van hem tegen wie het gepleegd is

https://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artikel284

Per saldo: niemand kan jou nu dwingen een mondkapje te dragen. En is strafbaar als hij het wél doet.

IV. Politieagenten, BOA’s, conducteurs etc. kunnen zich niet verschuilen achter zinnen als “Ik voer alleen maar orders uit”; “Dit is bedrijfsbeleid”; “Ik moet dit doen, opdracht van mijn baas”. Waarom niet: de “Neurenbergse principes”. De Neurenbergse principes zijn internationaal recht, dat uitgaat boven nationaal, Nederlands recht. Ze komen erop neer, dat iemand die in opdracht handelt, verantwoordelijk is en blijft voor zijn/haar eigen rechtshandelen. https://nl.wikipedia.org/wiki/Neurenbergse_principes

Heel simpel: “Dwing jij mij, dan ben je strafbaar.”

https://rumble.com/vc5pt8-today-they-were-forced-to-admit-that-covid-19-does-not-exist.html?mref=22lbp&mrefc=2&fbclid=IwAR2ujSlemsaWNE6QD33nB01SrFaynWuuOjm_7eL4sYT6jeT6y55FMY0FBVk

https://www.diepresse.com/5915259/maskenpflicht-und-klassenteilung-vfgh-kippt-corona-verordnung-vom-fruhjahr?fbclid=IwAR1BkzyG7rofrN9v6Ek3j2KLgUcNkdCSEknduTPKzGhiJNuEuWpefu8dXy0

https://fee-org.cdn.ampproject.org/c/s/fee.org/articles/3-studies-that-show-lockdowns-are-ineffective-at-slowing-covid-19/amp

https://science.news/2021-01-15-long-term-mask-use-breeds-microbes-lung-cancer.html#

https://www.demorgen.be/nieuws/vrijspraak-voor-niet-dragen-van-mondmasker-strijdig-met-de-grondwet~bbc03e44/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Het einde van de mondkapjesplicht is in zicht? Kijk vanaf 0.44. De Duitse ongevallenverzekering bevestigt dat mondkapjes niet voortdurend gedragen mogen worden (dus niet verplicht!). Na elke twee uur dragen MOET er een pauze van een half uur niet dragen zijn. https://www.facebook.com/manon.daudt/videos/4176153855747843/

https://www.facebook.com/meldpuntnederland3/photos/a.104394041516545/124014539554495/

EERSTE ONDERZOEK: 68% van Duitse kinderen heeft last van het dragen van mondmaskers! Uit de resultaten van de eerste Duitse studie bij kinderen en tieners met mond- en neusbedekking blijkt dat 68% klaagt over het dragen van een masker. Onderzoekers van de universiteit van Witten Herdecke hadden het eerste register opgezet om de effecten van het dragen van een masker bij kinderen te melden. 363 artsen werden uitgenodigd om hun bevindingen te rapporteren en ouders en leerkrachten te vragen bijwerkingen van maskers te registreren. Ze waren verrast door het hoge aantal meldingen, aangezien ze ontdekten dat klachten bij 25.930 kinderen in minder dan 6 dagen werden ingediend

De meest voorkomende problemen waren:

– Prikkelbaarheid (60%)

– Hoofdpijn (53%)

– Concentratieproblemen (50%)

– Verdriet (49%)

– Onwil om naar school te gaan (44%)

– Malaise (42%)

– Beperkt leren (38%)

– Vermoeidheid en sufheid (37%)

Andere lichamelijke symptomen waren huiduitslag en allergieën rond de mond, syncope (20%) misselijkheid (16, 6%), hyperventilatie (12%) flauwvallen (2,2%)

Bovendien had 25% van de kinderen angsten ontwikkeld. Op de vraag wat ze van de maatregelen vonden, vond 41% van de ouders dat ze milder zouden moeten zijn en 31,6% vond dat ze ongepast waren.

Het onderzoek concludeert dat de hoge frequentie en het soort gemelde symptomen vragen om een ​​breder onderzoek naar specifieke risico’s voor kinderen en om de maatregelen die mond- en neusbedekking opleggen aan jongeren opnieuw te evalueren.

Bron: https://www.researchsquare.com/article/rs-124394/v2

Kan een afbeelding zijn van tekst