Stichting Bewust Nederland voor:Een bestaan vanuit vrijheidLiefde en welzijn voor mens en dierEenheid

BEWUST NEDERLAND

Stichting Bewust Nederland

Komt op voor een bestaan vanuit vrijheid, eenheid, liefde en welzijn voor mens en dier

Door wie is Bewust Nederland opgericht?

Sylvie van der Voort – Initiatiefnemer, voorzitter, secretaris, penningmeester

Birgitta Maes – Bestuurslid

De stichting heeft ten doel:

Het strijden voor het behoud van een democratische rechtsstaat

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

BewustZijn creëren voor een liefdevollere wereld


De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

Het voeren van juridische procedures

Het verzamelen en publiceren van informatie die van belang kan zijn voor het behoud van de democratische rechtsstaat

Het opzetten van een breed platform voor mensen die zich willen inzetten voor het behoud van de democratische rechtsstaat

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Wij hebben geen enkel commercieel belang, handelen niet vanuit een bepaalde religie en zijn politiek onafhankelijk en willen terug naar de kern, op basis van gelijkheid en transparantie en waar keuzes worden gemaakt vanuit liefde.

Onze inkomstenbron ontstaat enkel vanuit donaties.

Kvk nr.: 81432372